سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
 • * نیمسال اول96-95 *                                                                                                                                                               
   انتخاب واحد از 95/06/20  لغایت 95/06/27
  شروع کلاس 95/06/27
  حذف و اضافه  95/07/05  لغایت 95/07/10
  حذف و اضافه موارد خاص 10و95/07/11
  حذف تکدرس    تا 95/10/09
  پایان کلاس ها     95/10/16
  امتحانات امتحانات از 95/10/20 لغایت 13روز کاری
   
  * نیمسال دوم96-95 *                                                                                                                                                               
   انتخاب واحد از 95/11/5  لغایت 16/11/95
  شروع کلاس 95/11/16
  حذف و اضافه 11/25/ 95  لغایت 95/11/30
  حذف تکدرس    تا96/3/11
  پایان کلاس ها      96/3/18
  امتحانات 96/3/22  لغایت 13روز کاری
  (در روزهاي 19،21،23 ماه مبارك رمضان امتحان برگزار نمي گردد)


  * نیمسال سوم96-95 *                                                                                                                                                               
   ثبت نام و انتخاب واحد شنبه 96/4/17
  شروع کلاس شنبه 96/4/24
  حذف و اضافه در ترم تابستان حذف و اضافه انجام نخواهد شد
  امتحانات ازچهارشنبه 96/6/1 به مدت 4 روز کاری