سفارش غذا سفارش آنلاین غذا سفارش آنلاین غذا در مشهد
 •  

   دکترمحسن قاینی

  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی :

  معاونت آموزشی دانشگاه،وظیفه برنامه ریزی،اداره و هدایت کلیه امور آموزشی دانشگاه و نظارت بر حسن
  اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی،تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی،سیاست گذاری و اتخاذ
  تمهیدات لازم در جهت گسترش و ارتقاء کیفیت آموزشی و اجرای دوره های آموزشی و ارزیابی آنها را بر
  عهده دارد.

   

  وظایف و اختیارات:

  تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی،با همکاری مسئولان ذی ربط و نظارت بر حسن اجرای آن
  تدوین و پیشنهاد اصول کلی برنامه های آموزشی و تظارت بر اجرای آنها
  انجام بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم گیری در مورد فعالیت های آموزشی
  مطالعه و تصمیم گیری در مورد مسائل آموزشی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
  نظارت بر حسن اجرای وظایف واحد های تابعه،از طریق نظارت مستقیم
  نظارت بر اجرای مقررات و آئین نامه های آموزشی -ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان

   

  شوراها و کمیته های تحت نظارت معاونت آموزشی و دانشجویی :

  شورای آموزشی
  کمیته ی استخدام هیات علمی دانشگاه
  شورای برنامه ریزی دانشگاه و کمیته برنامه ریزی درسی

   

  شورای آموزشی

  به منظور تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات لازم در زمینه
  فعالیت های آموزشی و حل مسائل آموزشی دانشجویان،بر اساس قوانین و مقررات آموزشی،با حضور
  معاون آموزشی،مشاور آموزشی،مدیران گروه ها و ریاست آموزش تشکیل می شود.

  وظایف اعضای شورای آموزشی به قرارذیل است:

  همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه،برای ایجاد زمینه ی اجرای مصوبات شورای دانشگاه وتصمیمات هيات رئيسه دانشگاه  در امور آموزشسیاست گذاری آموزشی،تدوین برنامه و تصویب آئین نامه ها و دستور العمل های مربوطه بررسی کیفیت آموزش در دانشگاه و بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیات علمی بررسی مسائل آموزشی دانشجویان براساس مصوبات آئین نامه های آموزشی وزارت علوم

   

   مدیران آموزش دانشگاه از سال 74تاکنون( نام و نام خانوادگی , آغاز تصدی, پایان تصدی  ) :

  - رضا حسن پور یوسفی 78-75

  - حامد شریفی پناه 79-78

  - حمیده بیانی 81-79

  - اسد الله سلیمانی 84-81

  - آیدا رحیمی 84 ادامه دارد

      دکتر امیر مسعود امینیان مدرس قائم مقام معاون آموزشی و مدیر تحصيلات تكميلي
  تلفن: 218-36029000

  مهندس آیدا رحیمی مدیر آموزش وتحصيلات تكميلي
  تلفن: 140-36029000

  مهندس ژاله جهانیان سرپرست دفترمعاونت
  تلفن: 111-36029000

     مهندس مهدیه ابراهیمی کارشناس  انفورماتیک اداره آموزش
  تلفن: 141-36029000
   

   مهندس مریم استیری کارشناس آموزش
  تلفن: 143-36029000

     مهندس شیرین حجاجی کارشناس آموزش
  تلفن: 137-36029000
   

   مهندس شیما حجاجی کارشناس دفتر معاونت
  تلفن: 111-36029000
   

     مهندس نیلوفر خوشرو کارشناس امور دانش آموختگان
  تلفن: 145-36029000
   
  مهندس ریحانه زمانیان مسئول انفورماتیک اداره آموزش
  تلفن: 141-36029000
  مهندس شیوا شریفی مسئول امور دانش آموخته گان
  تلفن: 145-36029000

   مهندس سمانه صابر پاسخگویی به دانشجویان
  تلفن: 137-36029000
  لیلا مافی نژاد كارشناس اموردانش آموخته گان
  تلفن: 145-36029000

  مهندس محبوبه محمدي کارشناس اتباع و نظام وظیفه
  تلفن: 137-36029000
   

   مهندس فاطمه نعمتی معاون اداره  آموزش
  تلفن: 142-36029000