رفتن به محتوای اصلی

رویداد ها

کنفرانس مهندسی برق ایران

پوستر کنفرانس

 ۲۶امین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار می شود. جهت اطلاع بیشتر می توانید به آدرس :

 http://icee2018.sadjad.ac.ir

 مراجعه نمایید.