مسابقه اکسپت ۵

زمینه تخصص شما می تواند: شبکه- لینوکس- طراحی- روابط عمومی- ساخت ویدیو کلیپ - طراحی دکورو..باشد.
لطفا اگر عضو تشکل دانشجویی هستید زمینه فعالیت خود را مشخص نمایید.