اساتید

اساتید

 • علی حائریان اردکانی
  علی حائریان اردکانی

  مکانیک

  دکتری متالورژی استاد-عضو هیات موسس - رییس دانشگاه

 • هادی کلانی
  هادی کلانی

  مکانیک

  دکتری مهندسی مکانیک– طراحی کاربردی

 • سعید کهربائی
  سعید کهربائی

  مهندسی مواد

  دکتری مهندسی مواد - استادیار - مشخصه یابی غیرمخرب مواد

 • محسن کهرم
  محسن کهرم

  مکانیک

  دکتری در مهندسی مکانیک (توربوماشین ها)، از دانشگاه منچستر_ انگلستان(1360). رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و مواد

 • مجتبی ماموریان
  مجتبی ماموریان

  مکانیک

  دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی) - دانشیار - زمینه پژوهش: ترمودینامیک و انتقال گرما