رفتن به محتوای اصلی

کانون دانش آموختگان

کانون دانش آموختگان

1

کانون فارغ‌التحصیلان دانشگاه صنعتی سجاد، تشکیلاتی است مستقل که به هیچ یک از احزاب، گروه ها و جمعیت های سیاسی وابستگی نداشته و به‌منظور ایجاد روحیه تعاون، تقویت مبانی همدلی و همزبانی و ایثار با بهره گیری از قابلیت های بالقوه اعضا در راستای خودکفایی ملی و اهداف ذیل فعالیت می کند :

اهداف:

 • ایجاد ارتباط موثر و تبادل همکاری بین فارغ التحصیلان و دانشگاه.
 • ایجاد و تحکیم ارتباط علمی و فنی بین فارغ التحصیلان، دانشگاه و مراکز علمی و اجرائی کشور.
 • بهره گیری از نظرات و تجارب فارغ التحصیلان  جهت ارتقاء علمی و فنی دانشگاه.
 • حمایت از ایجاد و راه اندازی کارگروه ها و شرکت های فارغ التحصیلان.
 • برگزاری بازدیدهای تخصصی و برنامه های علمی، فرهنگی و هنری.
 • ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی، فرهنگی و اقتصادی.
 • برگزاری دوره های آموزشی، تخصصی و کاربردی.
 •  برگزاری سمینارهای آموزش عمومی و تخصصی.
 • زمینه سازی برای اشتغال بیشتر فارغ التحصیلان.
 • انتشار خبرنامه و هر نوع نشریه و کتاب در جهت تحقق اهداف کانون و ایفاء وظایف آن.

 
شرح اهداف :

 • مشارکت دادن اساتید و فارغ التحصیلان در شوراها یا کمیته های فنی یا هیأت مدیره های مراکزصنعتی، علمی، پژوهشی و غیره و آشنایی با مراکز علمی و اجرائی کشور، قابلیت ها و نیازهای علمی و فنی آنها و رفع نیازهای طرفین.
 • انجام پروژه های مشترک علمی و فنی بین دانشگاه و بخشهای اجرائی کشور.
 • همكاری در ارتقاء برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه بر اساس نيازهای فعلی و آتی جامعه و صنعت.
 • سازماندهی، جذب و هدایت کمک های مردمی و صنایع و واحدهای اقتصادی برای پیشبرد امور دانشگاه.
 • امکان استفاده اساتید و دانشجویان از امکانات علمی، فنی و تحقیقاتی مراکز صنعتی، فنی، پژوهشی و اجرائی کشور با توجه به ضوابط هر یک از بخشهای ذیربط.
 • تلاش در برگزاری دوره هایی برای ادامه تحصیل یا ارتقاء علمی فارغ التحصیلان بصورت رسمی یا غیر رسمی.
 • برگزاری کنفرانسها، سمینارها و گردهمائی های علمی، فنی و اجتماعی به منظور بالاتر بردن دانش فنی و تخصصی اعضاء، بررسی مشکلات مربوطه و ارائه راه حل های مناسب.
 • آشنا نمودن دانشجویان و اساتید با محیط های صنعتی، علمی و فنی از طریق بازدیدهای علمی و تأمین دوره های کارآموزی مناسب برای دانشجویان.
 • تأسیس مؤسسات، شرکتها و تعاونی ها در بخش های مختلف اقتصادی از جمله تعاونی مسکن و مصرف در چهارچوب سیاست های دولت و برخورداری اعضا از مواهب و ثمرات آن.
 • ایجاد ارتباط با سایر کانون‌ها، مؤسسات و کانون های علمی، تحقیقی و فنی مرتبط با اهداف کانون.
 • ایجاد تسهیلات لازم جهت استفاده فارغ التحصیلان از امکانات علمی و تحقیقاتی، فرهنگی و ورزشی دانشگاه (مانند کتابخانه، کامپیوتر، آزمایشگاهها، نظرات کارشناسانه اساتید) و جامعه.
 • اطلاع رسانی در خصوص قابلیت های فارغ التحصیلان و معرفی آنها برای کاریابی به سازمان و شرکت های دولتی و خصوصی.