رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

اعضای هیات علمی دانشکده صنایع و مواد

عضو هیات علمی رتبه علمی زمینه پژوهشی مورد تخصص
دکتر ابراهیم رضایی نیک استادیار مدیریت پروژه - تحقیق در عملیات کاربردی- مدیریت ریسک_ کاربرد آمار در علوم مهندسی
دکتر محسن باقری استادیار مدیریت پروژه، مدیریت تولید، شبیه سازی، مدلسازی ریاضی، الگوریتمهای فراابتکاری
دکتر طه حسین حجازی استادیار مهندسی کیفیت و پایایی
دکتر بهزاد بانگیان تبریزی مربی برنامه ریزی تولید و کنترل موجودی، مدلهای جایابی تسهیلات و طرح استقرار، مدیریت زنجیره تامین
دکتر محمد مهدی رجائیان استادیار سیستم های اطلاعاتی، هوش تجاری، سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، برون سپاری، شکاف دانشگاه و صنعت
مهندس امیرحسین انضباطی مربی، دانشجوی دکتری مدیریت تولید، مدیریت کیفیت
دکتر سروش طبیانی مربی MBA
مهندس مهدی حسن پور یوسفی مربی تولید ، ایمنی صنعتی