خبرها

رویدادها

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

ششمین همایش فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان

ششمین کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند ایران

جشنواره و نمایشگاه هفته گرامی‌داشت پژوهش و فناوری

نهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده ایران