خبرها

رویدادها

اردوی علمی نوروزی ویژه دانش‌آموزان

نحوه پذیرش دانشجو درآزمون سراسری سال ۱۳۹۸

همايش آشنايی با نحوه انتخاب واحد

میزگرد اقتصادی نقدی بر سياست های اقتصادی دولت با توجه به شرايط تحريم

تبادل تجربه در رشته مهندسی پزشكی