خبرها

رویدادها

توس در حصار طوس

همايش معرفی رشته مهندسی كامپيوتر ويژه دانشجويان ورودی ۹۷

همايش مديريت پروژه با رويكرد PMBOK

برگزاری کارگاه اندروید

چهارمین دوره مسابقات برنامه نویسی اکسپت دانشگاه صنعتی سجاد