خبرها

اتمام دور اول انتخاب واحدنیمسال اول ۹۸-۹۹

شروع دور دوم انتخاب واحد، از ساعت ۱۲ امروز

یکشنبه، ۲۴ شهریور ۹۸

موفقیت در مرحله نهایی المپیاد کشوری کامپیوتر

موفقیت آقای علی کارشکی دانشجوی دانشگاه صنعتی سجاد در مرحله نهایی المپیاد کشوری کامپیوتر

شنبه، ۲۳ شهریور ۹۸

همنيازی دروس برای دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

همنيازی دروس اصلی با آزمايشگاهی و كارگاهی برای دانشجویان ورودی ۹۵ به بعد دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پنج‌شنبه، ۱۴ شهریور ۹۸

رعایت پیشنیازی درس برنامه سازی پیشرفته دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پيش نيازی درس برنامه سازی پيشرفته برای دانشجویان دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

پنج‌شنبه، ۱۴ شهریور ۹۸

لیست دروسی که فقط درنیمسال اول ۹۹-۹۸ ارائه می‌شود

لیست دروسی که فقط درنیمسال اول ۹۹- ۹۸ در دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات ارائه گردد.

پنج‌شنبه، ۱۴ شهریور ۹۸

لیست دروس اختیاری ارائه شده در نيمسال اول ۹۹-۹۸ دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

لیست دروس اختیاری ارائه شده در نيمسال اول ۹۹-۹۸ دانشكده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات به پیوست ارائه گردیده است.

سه‌شنبه، ۱۲ شهریور ۹۸

دروسی که برای آخرین بار در ترم مهر ۹۸ در دانشکده برق و مهندسی پزشکی ارائه خواهد شد

پیرو تصمیم کمیته برنامه‌ریزی دانشکده، دروس ذیل برای آخرین بار در ترم مهر ۹۸ ارائه خواهد شد لذا خواهشمند است برنامه‌ریزی تحصیلی خود را به گونه‌ای انجام دهید که دروس ذیل را اخذ نمایید.

دوشنبه، ۱۱ شهریور ۹۸

رویدادها

دومین همایش آشنایی با کارآموزی و اهمیت آن در آینده شغلی

به کجا چنین شتابان؟!

کارگاه آموزشی سازه‌های ماکارونی

سمینار آشنایی با مفاهیم اولیه پرواز

برگزاری دوره مهارت افزایی دانشجویان مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی سجاد