خبرها

رویدادها

کنفرانس مهندسی برق ایران

سمینار پژوهشی اینترنت اشیا و فضای ابری

سرویس‌ها و شبکه‌های هوشمند wifi

چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر وفناوری اطلاعات IT

برگزاری کارگاه اندروید