خبرها و اطلاعیه ها

برگزاری سمینارهای پژوهشی در دانشگاه صنعتی سجاد به مناسبت هفته پژوهش

اطلاعات بیشتر
چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر وفناوری اطلاعات IT

کنفرانس مهندسی برق ایران