خبرها

رویدادها

همايش مديريت پروژه با رويكرد PMBOK

برگزاری کارگاه اندروید

کنفرانس مهندسی برق ایران

سمینار پژوهشی اینترنت اشیا و فضای ابری

همايش معرفی رشته مهندسی كامپيوتر ويژه دانشجويان ورودی ۹۷

چهارمین دوره مسابقات برنامه نویسی اکسپت دانشگاه صنعتی سجاد