خبرها

رویدادها

چهارمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی اکسپت دانشگاه صنعتی سجاد

توس در حصار طوس

همايش معرفی رشته مهندسی كامپيوتر ويژه دانشجويان ورودی ۹۷

همايش مديريت پروژه با رويكرد PMBOK

روش‌های بهینه تامین برق صنایع و چالش های اقتصادی صنعت برق

شرکت دانشگاه‌ صنعتی‌ سجاد و مرکز‌ تحقیقات‌ سجاد در جشنواره و نمایشگاه هفته گرامیداشت پژوهش و فناوری خراسان رضوی

سمینارهای هفته پژوهش در دانشگاه صنعتی سجاد