رویدادها

رویدادها

رویدادها

اردیبهشت ۳۰ دوشنبه

به کجا چنین شتابان؟!

خلاصه سمینار پژوهشی وضعیت اقتصاد ایران

اردیبهشت ۲۵ چهارشنبه

کارگاه آموزشی سازه‌های ماکارونی

خلاصه برگزاری کارگاه آموزشی سازه‌های ماکارونی توسط دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی سجاد

اردیبهشت ۲۱ شنبه

سمینار آشنایی با مفاهیم اولیه پرواز

خلاصه برگزاری سمینار آشنایی با مفاهیم اولیه پرواز توسط دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی سجاد

فروردین ۲۹ پنج‌شنبه