خبرها

آبان ۲۶ دوشنبه

جلسه معارفه دانشجویان ورودی ۹۹

دانشجویان ورودی جدید دانشکده های برق و مهندسی پزشکی، مکانیک و مواد، عمران، معماری و شهرسازی

آبان ۲۱ چهارشنبه

فراخوان نیروهای دانشجویی در برگزاری کنفرانس

فراخوان نیروهای دانشجویی در برگزاری کنفرانس با ارائه گواهی همکاری و امکان ثبت‌نام و شرکت رایگان در کنفرانس