رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

اعضای هیات علمی دانشکده عمران -معماری و شهرسازی

عضو هیات علمی رتبه علمی زمینه پژوهشی مورد تخصص
پروفسور حسن حاجی کاظمی استاد آنالیز و طراحی سازه های بلند - مقاوم سازی سازه ها - آزمایشات غیر مخرب - اندرکنش خاک و سازه - مهندسی ارزش
دکتر فرامرز عالمی استادیار ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای متداول و تاریخی- موضوعات مرتبط با دینامیک سازه ها و انواع میراگرها-عوامل مرتبط با تاخیرات در رپروژه های ساختمانی- عوامل تاثیرگذار در ارتقای مدیریت پروژه های ساختمانی
دکتر ایمان شکیباپور استادیار آنالیز خسارت سازه ها-دیوار برشی فولادی-تحلیل غیرخطی سازه
دکتر فضل اله حجازی استادیار معماري اقليمي و پايدار - معماري در سرزمينهاي اسلام
دکتر آرش نجی استادیار
دکتر محمد علی هاشمی استادیار کنترل سازه
دکتر علی ­اکبر کوششگران استادیار مطالعات میراث معماری روستایی، فرایند طراحی معماری، آموزش معماری، فضا در معماری
دکتر مجید علیپور استادیار برنامه ریزی و کنترل پروژه- مدیریت قراردادها- تحلیل و طراحی سیستمها
دکتر رضا یگانه خاکسار استادیار ژئوتکنیک و مدیریت ساخت
مهندس سمر حاجی­ کاظمی مربی آنالیز و طراحی سازه های بتنی و فولادی -مکانیک مهندسی و مکانیک شکست
دکتر آزاده راشد استادیار تحلیل پایداری شیب ها- تحلیل مشخصات خاک از طریق آزمایش های درجا- هوش محاسباتی
دکتر الهام لشکری استادیار برنامه ریزی کیفیت محیط شهری - عرصه های همگانی شهری
مهندس سعید حاجی­ کاظمی مربی طراحی منظر - فناوری و جزئیات اجرایی - بیان معماری
مهندس سمیه شریف زاده مربی فرآیند طراحی معماری - آموزش معماری
مهندس نرگس قوام نصیری مربی معماری بومی، معماری زمینه گرا، فرآیند طراحی