رفتن به محتوای اصلی

آموزشی

شرايط عمومی پذيرش دانشجو

شرایط خوابگاه:

دانشجویان غیربومی به خوابگاههای خود گردان تحت نظارت دانشگاه منتخب استان (فردوسی مشهد) معرفی می‌گردند.

شرایط عمومی:

۱ -دانشجویان در هر ترم از مزایای وام شهریه در چارچوب سهمیه تخصیصی از صندوق رفاه دانشجویان وزارت عتف برخوردار خواهند شد.

۲ -از دانشجویان برتر در حوزههای آموزشی، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی در هر سال تقدیر میشود. نشانی: مشهد - بلوار جلال آل احمد شمالی- جلال آل احمد ۶۴ -

تلفن: ۰۵۱۳۶۰۲۹۰۰۰

تارنما: www.sadjad.ac.ir