رویدادها

رویدادها

رویدادها

آذر ۰۹ پنج‌شنبه

کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در عمران-معماری و شهرسازی

خلاصه کنفرانس بین‌المللی مطالعات نوین در عمران-معماری و شهرسازی با رویکرد ایرانی اسلامی

مهر ۲۰ پنج‌شنبه

مسابقات برنامه‌نویسی اکسپت

خلاصه مسابقات کشوری برنامه‌نویسی اکسپت