رفتن به محتوای اصلی
Events

Events

کارگاه ساخت پارامتریک آجر

کارگاه ساخت پارامتریک آجر

دانشگاه صنعتی سجاد با همکاری گروه فب لب دانشگاه هنر تهران برگزار می‌کند.