رفتن به محتوای اصلی

رویداد ها

کنفرانس مهندسی برق ایران

1

 ۲۶امین کنفرانس مهندسی برق ایران ۱۸ تا ۲۰ اردیبهشت در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار می شود. جهت اطلاع بیشتر می توانید به آدرس :

 http://icee2018.sadjad.ac.ir

 مراجعه نمایید.

فایل‌های مرتبط