خبرها

دی ۳۰ سه‌شنبه

کارگاه آموزشی «کاربرد سیستم‌های فعال در کنترل ارتعاش سازه»

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد در راستای برنامه ریزی و برگزاری رویداد بزرگ ششمین همایش ملی فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان با همکاری دبیرخانه دائمی این همایش به صورت الکترونیکی برگزار می‌کند.

دی ۲۷ شنبه

برگزاری «ششمین همایش ملی فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان»

مرکز آموزش‌های آزاد دانشگاه سجاد با همکاری دبیرخانه دائمی فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان اداره کل راه و شهرسازی «ششمین همایش ملی فن‌آوری‌های نوین صنعت ساختمان» را به صورت الکترونیکی برگزار می‌کنند.