رفتن به محتوای اصلی

خبرها

«تکمیل حماسه» تمدید شد…

معاونت دانشجویی و فرهنگی
-18
شنبه، ۲ تیر ۰۳

«ستاد انتخابات دانشگاهیان» مستقر در معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای حمایت از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه و نوآورانه دانشجویان، اساتید و یاوران علمی دانشگاه‌های سراسر کشور پیرامون افزایش مشارکت در «چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری» برگزار و با توجه به استقبال دانشجویان و دانشگاهیان نسبت به ارسال آثار در بخش‌های مختلف مذکور در فراخوان تا پایان روز شنبه مورخ ۲ تیرماه تمدید نمود.

🔰 ارسال آثار از طریق سامانه زیر:

https://entekhab14.farnama.net/

1

معاونت دانشجویی و فرهنگی