رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آخرين مهلت تكميل فرآيند كارآموزی

قابل‌توجه كلیه دانشجویانی كه واحد كارآموزی را در ترم مهر اخذ نموده‌اند:
آخرین مهلت تكمیل فرایند كارآموزی پنج‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۸/۳ می‌باشد.
برای دریافت معرفی‌نامه به محل كارآموزی به اتاق ۳۲۱ (دفتر ارتباط با صنعت) واقع در ساختمان شماره ۱ مراجعه فرمائید.
 

کارآموزی