رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آخرين مهلت كارآموزی نيمسال اول سال تحصيلی ۹۸-۹۷

قابل توجه كلیه دانشجویانی كه واحد كارآموزی را در ترم مهر اخذ نموده‌اند:
آخرین مهلت تكمیل فرآیند كارآموزی روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ می‌باشد. (این تاریخ به هیچ عنوان تمدید نشده و دانشجویانی كه فرایند كارآموزی را تكمیل ننمایند، واحد كارآموزی آنها از طرف آموزش حذف می‌شود.)
برای دریافت معرفی‌نامه به محل كارآموزی به اتاق ۳۲۱ (دفتر ارتباط با صنعت) واقع در ساختمان شماره ۱ مراجعه فرمائید.

کارآموزی