رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آخرین مهلت تعیین استاد راهنما و موضوع پژوهشی برای دانشجویان كارشناسی ارشد ورودی ۹۸ دانشکده برق و مهندسی پزشکی

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی

دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۹۸ دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی تنها تا شروع انتخاب واحد ترم آینده فرصت دارند که استاد راهنما و موضوع پژوهشی درس سمینار را مشخص کرده و فرم مربوطه را به دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل دهند. در غیر این صورت درس سمینار آن­ها حذف خواهد شد و مسئولیت مشکلات در انتخاب واحد ترم آینده بر عهده دانشجو خواهد بود.

دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده

۱۳۹۸/۱۰/۲۶