رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آشنایی بامهمترین قوانین آموزشی با حضور معاونت آموزشی

 در مورخه ۳/ ۱۱ /۹۶ انجمن علمی دانشگاه صنعتی سجاد با همكاری امور فرهنگی اقدام به برگزاری جلسه آشنايی با قوانين آموزشی با حضور معاونت محترم آموزش دانشگاه نمود كه مورد استقبال بسيار خوب دانشجويان قرار گرفت و در پايان مراسم از دبيران اسبق انجمن علمی تجليل به عمل آمد.

1

 

1

 

1