رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آغاز تمرینات فوتسال دانشگاه صنعتی سجاد

بدینوسیله از دانشجویان مشروحه ذیل دعوت میگردد روز یکشنبه ۹۷/۱۱/۱۴ راس ساعت ۱۲:۳۰ ظهر درسالن ورزشی موسسه آموزش عالی خاوران واقع در بلوار فلاحی ۴ برادران حسینی ۱۲ جنب مرکز درمانی امام رضا (ع)جهت تمرینات فوتسال حضور بهم رسانند بدیهی است درصورت عدم حضور، بازیکن دیگری جایگزین خواهد شد.

تربیت بدنی دانشگاه صنعتی سجاد

۱

مهدی اسبوجین با شماره ۷ تیم کیان

۲

رسول زهرایی باشماره ۱۰ تیم کوروش

۳

علی حسن زاده  باشماره ۷۷ تیم هامون

۴

علی نجفی باشماره ۲۸ تیم کیان

۵

سجاد فاضلی با شماره ۲۲ تیم مشهدالرضا

۶

سید سجاد موسوی زهان با شماره ۷۷ تیم مشهدالرضا  

۷

رسول ایزدپناه با شماره ۱۰ تیم پارسا

۸

هادی فاضل با شماره ۱۱ تیم کوروش

۹

مهدی منظمی با شماره ۱۰ تیم باران

۱۰

علیرضا حلمی با شماره ۱۰ تیم مشهدالرضا

۱۱

سیدعرفان موسوی با شماره ۱۲ تیم باران

۱۲

علیرضا رمضانی با شماره۸ تیم مبین

۱۳

مصطفی زحمت کش با شماره ۹۰ تیم ماکان

۱۴

محمدسله باف با شماره ۱۰ تیم ماکان

۱۵

محسن عرفانی حاجی پور باشماره ۱ تیم ماکان

۱۶

امین نوروزی درمیان باشماره ۷۸ تیم هامون

۱۷

محمدغیورشرشر باشماره ۷تیم مبین

۱۸

علی محمدزاده باشماره ۱ تیم مبین

۱۹

حمیدرضا کاری باشماره ۱۰تیم آذرخش

۲۰

محمدجواد احمدنیا با شماره ۷ تیم آذرخش

۲۱

محمدمنظمی باشماره ۵ تیم باران

۲۲

ابراهیم عطایی با شماره ۱۰ تیم ولی عصر

۲۳

سجاد عبدالهی با شماره ۵ تیم کوروش

۲۴

حسینعلی زرنگ با شماره ۹تیم ستاره سرخ

۲۵

رضا صفائیان خاکستر با شماره ۸تیم ستاره سرخ

۲۶

امیرحسین ناصری باشماره ۷تیم ستاره سرخ

۲۷

مرتضی یزدی با شماره ۱۱تیم آریا

۲۸

محمدگل پرست با شماره ۷تیم آریا

۲۹

ناصر تقی پور بهره با شماره ۸تیم پارسا

۳۰

 محمدحسن حکاک صادقی باشماره ۱تیم باران

۳۱

حمید خوش نویس با شماره ۷تیم ولی عصر

۳۲

سجاد اجتماعی با شماره ۹تیم ولی عصر