رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آغاز ثبت‌‌نام دوره "آموزش كاربردی اتوماسيون پست‌های قدرت پيشرفته ‌۱"

این دوره به صورت مشترك با شركت نیك‌اندیشان انرژی و مهام شرق برگزار می‌گردد و بعضی از جلسات این دوره در محل آن شركت برگزار می‌گردد.
جهت ثبت‌نام می‌توانید به سایت مركز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد به نشانی OLC.sadjad.ac.ir مراجعه نمایید. همچنین جهت ثبت‌نام حضوری می‌توانید به دفتر مركز آموزش‌های آزاد واقع در طبقه سوم ساختمان شماره ۲ دانشگاه صنعتی سجاد مراجعه نمایید.

ghodrat