رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آغاز ثبت‌‌نام دوره الگوريتم ژنتيك و بهينه‌سازی چند هدفه (NSGAII) در متلب

جهت ثبت‌نام می‌توانید به سایت مركز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد به نشانی OLC.sadjad.ac.ir مراجعه نمایید. همچنین جهت ثبت‌نام حضوری می‌توانید به دفتر مركز آموزش‌های آزاد واقع در طبقه سوم ساختمان شماره ۲ دانشگاه صنعتی سجاد مراجعه نمایید.

NSGA