رفتن به محتوای اصلی

خبرها

آغاز ثبت‌‌نام دوره نقشه‌كشی با كامپيوتر (اتوكد) AutoCAD

جهت ثبت‌نام می‌توانید به سایت مركز آموزش‌های آزاد دانشگاه صنعتی سجاد به نشانی OLC.sadjad.ac.ir مراجعه نمایید. همچنین جهت ثبت‌نام حضوری می‌توانید به دفتر مركز آموزش‌های آزاد واقع در طبقه سوم ساختمان شماره ۲ دانشگاه صنعتی سجاد مراجعه نمایید.

اتوکد