رفتن به محتوای اصلی

خبرها

ابقاء مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۱۲ آبان ۹۹

در حکمی که از سوی دکتر علی حائریان اردکانی رئیس دانشگاه سجاد صادر شد، خانم دکتر الهام لشکری عضو هیأت علمی دانشکده عمران، معماری و شهرسازی با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت مدیریت نظارت و ارزیابی دانشگاه ابقا شد.

در این حکم آمده است:

با سلام و سپاس از زحمات ارزنده سرکار عالی و با عنایت به سوابق درخشان مدیریتی و اجرایی شما؛ پیرو حکم شماره ۹۷/۳۹۵۸/ص مورخ ۰۹/ ۰۸/ ۹۷ مجدداً به مدت دو سال به­‌عنوان مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه منصوب می­‌شوید.امید آن که با اتکال به درگاه ایزد متعال در تمشیت امور موفق باشید.

روابط عمومی