رفتن به محتوای اصلی

خبرها

ارتباط مستقیم با مسئولین دانشگاه با ارائه انتقادات و پیشنهادات

روابط عمومی
-18
یکشنبه، ۱۰ تیر ۰۳

دانشجویان، اساتید و همکاران گرامی:

برای افزایش کیفیت فعالیت و خدمات دانشگاه، خواهشمند است با ارسال نظرات انتقادی و پیشنهادی خود، مسئولین را در بهبود عملکرد آموزشی، پژوهشی، اداری و… همراهی نمائید.

نظرات شما در مورد واحدها و خدمات مختلف دانشگاه برای ما بسیار حائزاهمیت است.

لازم به ذکر است نظرات ارسال شده در تیم راهبردی دانشگاه به صورت کامل بررسی و رسیدگی خواهد شد و در صورت امکان با مشارکت پیشنهاددهندگان اجرا می‌گردد. همچنین کلیه نظرات شما بصورت محرمانه توسط ریاست دانشگاه بررسی می‌شود.

ارتباط مستقیم با مسئولین دانشگاه با ارائه انتقادات و پیشنهادات

روابط عمومی