رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه امور مالی در خصوص انتخاب واحد نیمسال اول ۹۹-۹۸

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می‏‌رساند، مراحل مختلف محاسبه و پرداخت شهریه به شرح زیر می‌‏باشد. لازم است دانشجویان این اطلاعیه را دقیقاً مطالعه و نسبت به رعایت آن اقدام نمایند.

الف ) محاسبه شهريه ترم 

محاسبه شهريه ترم  در صفحه پيش محاسبه شهريه در بخش مالی پورتال دانشجو قرار دارد که پس از انتخاب دروس مورد نظر  ميزان شهريه ترم محاسبه و مشخص می‌شود. دانشجویان عزیز می‌بایست قبل از شروع انتخاب واحد و در زمان مجاز نسبت به تکمیل موجودی حساب خود تا سقف مورد نیاز اقدام نمایند.

* تاکید می‌‏شود، دانشجویان عزیز در بازه زمانی مجاز انتخاب واحد خود، فقط به میزان موجودی حساب خود قادر به انتخاب واحد می‌باشند، بنابراین توصیه می‌گردد جهت پیشگیری از هرگونه تاخیر در انتخاب واحد در بازه زمانی مشخص شده، موجودی حساب خود را به میزان مورد نیاز تکمیل نمایند. دانشجویان در بازه زمانی انتخاب واحد نیز امکان افزایش موجودی خود را جهت انتخاب دروس جدید دارند.

ب) پرداخت شهريه

پرداخت شهريه با هر يک از روش‌های زير مقدور میباشد:

۱-   پرداخت الكترونيكی

۲- واريز به حساب دانشگاه ( ۴۶۱۰۱۰۱۰/۶۷ بانك ملت)، که در این روش با توجه به تاخیر در ثبت واریزی از سوی بانک، پرداخت بایستی حتماً دو روز قبل از انتخاب واحد انجام شده باشد.

* پرداخت با هر يک از روش‌ها، بايد با ذكر نام، نام خانوادگی و شناسه واريز دانشجو انجام شود. عواقب هرگونه اشتباه در شماره حساب و یا شناسه واريز و ...، که منجر به واریز وجه به حساب دیگر و یا منظور شدن وجه به حساب دانشجویی دیگر شود به عهده دانشجو خواهد بود.

* دانشجويان دقت نمايند، پرداخت شهريه بایستی به طور كامل انجام پذيرد و در صورت بروز مشكل، حضوری و با در دست داشتن پرینت پیش محاسبه شهریه به امور شهریه واقع در ساختمان ۱، طبقه سوم، اتاق ۳۰۲/۱ مراجعه نمایند.

 لازم به ذکر است، امور شهریه از تاریخ ۹۸/۰۶/۱۳ تا ۹۸/۰۶/۲۱ در سالن تربیت بدنی واقع در ساختمان ۲ طبقه ۱-  دایر می‌باشد.

  امور مالی