رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته برق

دروس کنترل کننده های صنعتی و منابع تغذیه برای آخرین بار برای دانشجویان ناپیوسته الکترونیک ارائه می گردد که الزاماً تمامی دانشجویان باید بدون رعایت پیش نیازی این دروس را بردارند.