رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه شرکت در راهپیمایی علیه اغتشاشگران

دانشجويان گرامی دانشگاه صنعتی سجاد همگام با مردم بصير و مومن شهر مقدس مشهد در محكوميت اغتشاشات اخير در روز پنجشنبه (۱۳۹۶/۱۰/۱۴) در راهپيمايی اعتراض آميز به هنجارشكنی های آشوب طلبان شركت خواهند كرد .
ساعت حركت  ۸:۳۰ صبح درب ورودی دانشگاه

                                                                                                                  روابط عمومی دانشگاه صنعتی سجاد