رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه شماره ۱۸ معاونت آموزشی دانشگاه: الکترونیکی شدن کلیه درخواست های آموزشی

دانشجویان گرامی

با توجه به وضعیت بیماری کرونا در مشهد، به منظور رفاه و سلامتی دانشجویان و حذف حضور غیر ضروری شما در دانشگاه، کلیه درخواست های آموزشی بصورت الکترونیکی از طریق پورتال پویا قابل انجام است. کارشناسان و مدیران در اولین فرصت نسبت به انجام درخواستها اقدام خواهند کرد. شما می توانید گردش کارهای انجام شده را نیز از طریق پورتال پویای خود مشاهده کنید.

لیست درخواست های الکترونیکی:

 • درخواست گواهی اشتغال به تحصیل    
 • درخواست ریز نمرات
 • درخواست درس معرفی به استاد (برای دانشجویانی که یک یا دو درس نظری برای فارغ التحصیل شدن دارند)
 • درخواست حذف درس (فرصت آن تمام شده است، برای دروس عملی در اواسط مرداد دوباره فعال می شود)
 • درخواست مرخصی ترم  
 • درخواست تطبیق واحد
 • درخواست اعاده به تحصیل  (برای دانشجویانی که حکم اخراج برای آنها صادر شده است)
 • درخواست انصراف
 • درخواست انتخاب واحد موارد خاص (طبق اطلاعیه شماره 17 برای ترم تابستان در حال حاضر فعال است)
 • درخواست به دانشکده  (در صورتیکه برای دانشکده خود درخواستی دارید که در مجموعه بالا وجود ندارد)
 • درخواست به معاون آموزشی دانشگاه (در صورتیکه درخواستی دارید که در مجموعه بالا وجود ندارد)

همچنین با توجه به محدودیت فعالیت حضوری کارکنان در مردادماه، برنامه حضور و اطلاعات تماس کارشناسان دانشکده ها، اداره آموزش و دفتر معاونت آموزشی، طبق اطلاعات جدول زیر اعلام می گردد.

امید است با همکاری دانشجویان گرامی در ثبت به موقع و دقیق اطلاعات، کلیه درخواست های آموزشی به صورت غیر حضوری و در زمان مناسب انجام گردد.

 

معاونت آموزشی دانشگاه

پل های ارتباطی اداره آموزش