رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه شماره ۱۹ معاونت آموزشی دانشگاه: برگزاری کلاسهای تربیت بدنی

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در نیمسال دوم 99-98 واحد تربیت بدنی 1 یا 2 دارند:

پیرو بند 4 اطلاعیه شماره 17 کلیه کلاس های تربیت بدنی به شکل مجازی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه طبق جدول زیر از تاریخ دوشنبه 6 مرداد برگزار خواهد شد.

تربیت بدنی

با توجه به قابل پیش بینی نبودن وضعیت ارائه حضوری واحدهای تربیت بدنی در نیمسال اول 1400-99 توصیه می شود دانشجویان در کلاسهای فوق شرکت نمایند.

دانشجویانی که تمایل به گذراندن واحدهای تربیت بدنی به شکل مجازی در تاریخ های فوق را ندارند، از اواسط مرداد می توانند بصورت الکترونیکی درخواست حذف با برگشت شهریه متغیر داشته باشند.

دانشجویان متقاضی واحد تربیت بدنی در نیمسال تابستان حداکثر تا روز پنج شنبه 9 مرداد باید تقاضای انتخاب واحد موارد خاص را از طریق پرتال ثبت نمایند.

معاونت آموزشی دانشگاه