رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اطلاعیه مهم دانشکده کامپیوتر و فناوری اطلاعات

قابل توجه کلیه دانشجویان

دانشجویانی که در نیمسال جاری درس پروژه یا کارآموزی را انتخاب کرده‌اند در صورت عدم تکمیل مراحل درس مربوطه تا تاریخ ۹۷/۲/۶ مراحل آن را تکمیل نمایند در غیر این صورت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو می باشد.
         

 دانشكده کامپیوتر
 ۹۷/۱/۲۷