رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اعلام محکومیت آشوب‌های اخیر

سوء استفاده معاندین از درخواست‌های معیشتی به حق مردم و ایجاد آشوب در ایران اسلامی عزیزمان را محکوم می‌کنیم.

                                                                                             "روابط عمومی دانشگاه صنعتی سجاد"