رفتن به محتوای اصلی

خبرها

انتخاب واحد موارد خاص نیمسال تابستان ۱۳۹۹

یکشنبه، ۱۲ مرداد ۹۹

شورای آموزشی دانشگاه مقرر نمود، صرفا برای حل مشکل دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی یا کمک به دانشجویانی که تا پایان نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فارغ التحصیل شوند، نیمسال تابستان بصورت موارد خاص انتخاب واحد شود. در این راستا "درخواست انتخاب واحد موارد خاص" بصورت الکترونیکی در پورتال پویا فعال شده است و تا تاریخ ۱۵ مرداد امکان ثبت درخواست وجود دارد. پس از بررسی درخواست ها توسط دانشکده ها، در صورت تایید، دانشجو می بایست شهریه را بصورت غیر حضوری پرداخت نماید تا درس توسط اداره آموزش ثبت گردد.

 

با توجه به تکمیل نبودن نمرات ممکن است مراحل تائید موارد خاص بودن دانشجویان به زمان نیاز داشته باشد. لذا بدون نیاز به مراجعه به دانشگاه، درخواست خود را از طریق پورتال پویا پیگیری فرمایید. در زیر چارت مراحل بررسی درخواست آمده است.

 

امتحان دروس ترم تابستان در اوایل شهریور برگزار خواهد شد که تاریخ دقیق آن بعد از اتمام انتخاب واحد موارد خاص مشخص می گردد. 

 

معاونت آموزشی دانشگاه

انتخاب واحد موارد خاص