رفتن به محتوای اصلی

خبرها

انتخاب واحد کارآموزی در تابستان ۱۴۰۱

معاونت پژوهشی
-18
چهارشنبه، ۲۲ تیر ۰۱

نظر به اینکه انتخاب واحد ترم تابستان فرصت حذف و اضافه ندارد، جهت گذراندن کارآموزی در این ترم، علاوه بر ارسال درخواست اولیه از طریق پورتال دانشجویی، انتخاب واحد کارآموزی را نیز مطابق برنامه آموزشی انجام دهید.

معاونت پژوهشی