رفتن به محتوای اصلی

خبرها

انتصاب جناب آقای دکتر حمیدرضا رضایی ده‌سرخ به سمت مدیر گروه مهندسی پزشکی و دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و مهندسی پزشکی


دکتر محسن قاینی معاون آموزشی دانشگاه صنعتی سجـاد در حکمی جناب آقای دکتر حمیدرضا رضایی‌­ده‌­سرخ را به سمت مدیرگروه مهندسی پزشکی و دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و مهندسی پزشکی منصوب کرد.

1 در حکم مدیرگروه مهندسی پزشکی آمده است:
با توجه به سوابق بسیار خوب شما به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی و موافقت ریاست محترم دانشگاه از این تاریخ به مدت دو سال به سمت مدیرگروه مهندسی پزشکی منصوب می‌­شوید.
امیدوارم که سطح علمی،آموزشی و پژوهشی گروه مربوطه تحت مدیریت و نظارت جناب ­عالی و هماهنگی‌­های لازم با ریاست محترم دانشکده همچون گذشته ارتقاء چشمگیری داشته باشد. برای شما از درگاه خداوند متعال در همه امور، به ویژه در این سمت آرزوی موفقیت می­‌نمایم.


و همچنین در حکم دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده برق و مهندسی پزشکی آمده است:
با توجه به سوابق بسیار خوب شما به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده مهندسی برق و مهندسی پزشکی و تایید مدیر محترم تحصیلات تکمیلی دانشگاه از این تاریخ به مدت دو سال به سمت دبیر تحصیلات تکمیلی دانشکده منصوب می‌­شوید.
امیدوارم که سطح علمی،آموزشی و پژوهشی تحصیلات تکمیلی دانشکده مربوطه تحت مدیریت و نظارت جناب­­عالی و هماهنگی‌­های لازم با ریاست محترم دانشکده و مدیر تحصیلات تکمیلی دانشگاه همچون گذشته ارتقاء چشمگیری داشته باشد.
لازم به ذکر است که آقای دکتر حمیدرضا رضایی‌­ده­‌سرخ استادیار تمام وقت این دانشگاه، پیش از این به عنوان مدیر گروه الکترونیک فعالیت داشتند.