رفتن به محتوای اصلی

خبرها

انتصاب خانم دکتر الهام لشکری به عنوان مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه

 

dr.lashkari


دکتر علی حائریان اردکانی رئیس دانشگاه صنعتی سجـاد در حکمی خانم دکتر الهام لشکری را به سمت مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه، منصوب کرد.
در این حکم آمده است:
نظر به سوابق علمی و تجربی سرکار عالی و به پیشنهاد هیات رئیسه دانشگاه به موجب این حکم با حفظ سمت و وظایف آموزشی فعلی به مدت دو سال به عنوان مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه منصوب می شوید.
امید آن که با اتکال به درگاه ایزد متعال در تمشیت امور موفق باشید.
لازم به ذکر است که خانم دکتر الهام لشکری استاد تمام وقت دانشکده عمران، معماری و شهرسازی این دانشگاه می باشند.