رفتن به محتوای اصلی

خبرها

انعقاد قرارداد طرح پژوهشی و نوآورانه

پنج‌شنبه، ۱۶ مرداد ۹۹

به همت معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی سجاد، طرح پژوهشی و نوآورانه "مهندسی معکوس، طراحی و ساخت  Speed Sensor های ناوگان خطوط یک و دو  شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد"، روز سه شنبه مورخ ۲۰ خرداد ۹۹ در دفتر آمار، پژوهش و مطالعات راهبردی  شهرداری مشهد دفاع شد و پس از ارزیابی نهایی دانشگاه صنعتی سجاد به عنوان مجری طرح انتخاب گردید.
اعضای تیم آقایان دکتر ایمان احدی اخلاقی، دکتر سعید کهربایی، پروفسور حائریان و  اعضای دانشجویی می‌باشند. مدت زمان انجام این طرح ۹ ماه می باشد.  

روابط عمومی دانشگاه صنعتی سجاد