رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اولین بازدید علمی درس بازدیدهای صنعتی

اولین بازدید علمی درس بازدیدهای صنعتی در روز شنبه ۶ مهر از محل نیروگاه‌های خورشیدی و مرکز دیسپاچینگ شمال شرق کشور در شرکت برق منطقه‌‌ای خراسان انجام خواهد شد.
حضور دانشجویانی که درس را انتخاب کرده‌‌اند، الزامی است.
علاوه بر دانشجویان ثبت نام شده، سایر دانشجویانی که قصد دارند در حذف و اضافه این درس را بردارند نیز می‌توانند در بازدید شرکت کنند.
دانشجویان ساعت ۸ صبح جلوی درب دانشگاه حضور داشته باشند.