رفتن به محتوای اصلی

خبرها

اولین روز امتحانات حضوری پایان‌ترم دانشگاه سجاد

روابط عمومی
-18
دوشنبه، ۳۰ خرداد ۰۱

به گزارش روابط عمومی و بین الملل دانشگاه، روز اول امتحانات حضوری پایان‌ترم پس از دو سال فعالیت مجازی در سه نوبت امتحانی در قالب ۳۳ امتحان برگزار گردید.
امتحانات نیم‌سال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که از روز دوشنبه ۳۰ خرداد آغاز گردیده است در ۱۳ روز کاری، در ۳۴ نوبت امتحانی برگزار خواهد گردید.

روابط عمومی