رفتن به محتوای اصلی

خبرها

بازديد معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد

بازدید جناب آقای دكتر بختیاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مشهد مقدس و سركار خانم بخشی‌زاده مسئول كانون‌های قرآن و عترت نهاد مقام معظم رهبری از تئاتر سرانجام واقعه را ارج نهاده  و از این بزرگواران كمال تشكر را داریم.

بازدید