رفتن به محتوای اصلی

خبرها

بازدید دانشجویان رشته‌های برق و مهندسی پزشکی از شرکت احیا درمان پیشرفته

معاونت آموزشی
-18
شنبه، ۴ آذر ۰۲

در ششمین هفته بازدید درس «بازدیدهای صنعتی» دانشجویان دانشکده برق و مهندسی پزشکی در روز چهارشنبه اول آذر ۱۴۰۲ از ساعت ۱۰ تا ۱۲ از شرکت احیا درمان بازدید کردند.

در نیمسال جاری درسی اختیاری با عنوان «بازدیدهای صنعتی» با هدف آشنایی دانشجویان با فعالیت‌های مراکز صنعتی، برای دانشکده برق و مهندسی پزشکی تحت راهنمایی آقایان دکتر قاینی و دکتر کفایی تعریف شده است. روشن است نیل به هدف مهارت افزایی دانشجویان دانشگاه، نیازمند همکاری و مساعدت مراکز مهم صنعتی و جامعه است. بدینوسیله از صدور مجوز و همراهی صمیمانه مدیران و کارشناسان شرکت احیا درمان پیشرفته در طول بازدید تشکر و قدردانی می‌نماییم.

معاونت آموزشی