رفتن به محتوای اصلی

خبرها

بازدید دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه از نیروگاه مشهد و پست فوق توزیع ۱۳۲ کیلوولت

روابط عمومی
-18
پنج‌شنبه، ۳ آذر ۰۱

در این بازدید که به سرپرستی آقای دکتر محسن قاینی صورت گرفت، برخی از دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه از نیروگاه مشهد و پست فوق توزیع ۱۳۲ کیلوولت بازدید کردند. آقای مهندس مرادی از دانشجویان کارشناسی ارشد و کارمند نیروگاه مشهد مسئولیت هماهنگی این بازدید را به عهده داشتند.

روابط عمومی