رفتن به محتوای اصلی

خبرها

بازدید مدیران بخش فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی از دانشگاه صنعتی سجاد

در مورخه سه شنبه ۷/۳/۹۸ جلسه‌ای با حضور مدیر کل فناوری اطلاعات استانداری خراسان رضوی جناب آقای مهندس روحبخش و معاون ایشان آقای مهندس جنتی به همراه اساتید گروه کامپیوتر و مسئولین دانشگاه، دکتر حائریان ریاست دانشگاه، دکتر رضایی نیک معاون پژوهشی، دکتر شمسایی ریاست دانشکده مهندسی کامپیوتر و اعضای هیات علمی گروه کامپیوتر دکتر امینیان مدرس، دکتر باوفا، دکتر بختیاری، دکتر حمیدزاده، دکتر رجائی و دکتر سالخورده حقیقی برگزار گردید. در این جلسه ضمن همفکری و ارایه نظرات و پیشنهادات، بازدیدی از آزمایشگاه‌های پژوهشی و مرکز تحقیقات سجاد صورت گرفت و توانمندی‌های دانشگاه در حوزه‌های هوشمند سازی و فناوری اطلاعات ارایه و طرفین برای همکاری بیشتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوشمند سازی اعلام آمادگی نمودند.