رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری آزمون نظام مهندسی در دانشگاه سجاد ۳ مهر ماه ۱۳۹۹

روابط عمومی
-18
یکشنبه، ۶ مهر ۹۹

برگزاری آزمون نظام مهندسی

آزمون نظام مهندسی در ۳ مهر ماه ۱۳۹۹ در دو شیفت صبح و بعدازظهر با حضور حدود ۱۴۰۰ نفر از داوطلبین از رشته‌های عمران برای صلاحیت نظارت، طراحی و اجرا و رشته معماری برای صلاحیت اجرا در دانشگاه سجاد با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی مطابق با دستورالعمل‌های ستاد ملی کرونا برگزار شد.

روابط عمومی دانشگاه سجاد

روابط عمومی