رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری انتخابات انجمن علمی گروه عمران

برگزاری انتخابات انجمن علمی رشته مهندسی عمران در مورخه پنجشنبه ۹۷/۹/۱۵ با نمايندگان زير از ساعت ۹صبح الی ۱۳ در همكف ساختمان دو برگزار خواهد شد. لازم به توضيح است نمايندگان محترم فقط تا چهارشنبه ساعت ۱۲ شب اجازه تبليغات دارند.

رديف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجويی

ا

نوگل انتظاری

۹۵۴۲۶۱۲۷

2

مليحه معصومی

۹۵۴۲۶۱۵۰

3

آيلين جبلی

۹۵۴۲۶۱۷۴

4

امير عباس شيدا

۹۵۴۲۶۱۲۴

5

مصطفي مددی

۹۵۴۲۶۱۴۲

6

سروش نوراللهی

۹۵۴۲۶۱۷۲

7

سجاد باقری

۹۶۴۲۶۱۵۹