رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری اولین دوره لیگ بازی‌های الکترونیک

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه
-18
یکشنبه، ۲۱ اسفند ۰۱

در این دوره بازی‌های که با حضور ۲۰ شرکت کننده و مجموعا در ۱۴ ساعت برگزار شد؛ نفرات ذیل به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

(مرحله بعدی بصورت رقابت‌های چهار جانبه بین دانشگاهی برگزار خواهد شد.)

۱- امیر محمد علی پور

۲- علی سلمان

۳- پوریا صباح

مدیریت تربیت بدنی دانشگاه