رفتن به محتوای اصلی

خبرها

برگزاری اولین رویداد سراسری رقابت تیم‌های دانشجویی در کرسی‌های آزاد اندیشی

معاونت دانشجویی و فرهنگی
-18
دوشنبه، ۲۹ آبان ۰۲

دانشجویان علاقه مند به شرکت در این رویداد می‌توانند مطابق دستورالعمل اجرایی تا ۳۰ آبان ماه در لینک

https:// korsi.farnama.net

ثبت نام نمایند.

محورهای برگزاری: فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، سلامت، هنر و معماری

اعطای جوایز ارزنده به تیم‌های منتخب

دستورالعمل رویداد

1

معاونت دانشجویی و فرهنگی