رفتن به محتوای اصلی

برگزاری اولین شورای عمومی - اجرایی کنفرانس پردازش سیگنال و سیستم‌های هوشمند

پنج‌شنبه، ۲۲ خرداد ۹۹

اولين جلسه شورای عمومی -اجرايی كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم‌هاي هوشمند در تاريخ 11 خرداد 1399 در اتاق شورا دانشگاه صنعتی سجاد و با حضور آقايان دكتر حائريان، دكتر مافی‌نژاد، دكتر مولوی، دكتر رضايی‌نيك، دكتر حميدزاده، دكتر نوری و خانم دكتر سربيشه‌ئی برگزار گردید. ششمين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم‌های هوشمند، در تاريخ 3 و 4 دی‌ماه 99 در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار خواهد شد.

كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم‌هاي هوشمند